Život na dlani
img

Zvuková masáž

Zvuková masáž je stále ještě dosti netradiční, ale účinná relaxační metoda. Vibrace jednotlivých muziko-terapeutických nástrojů pronikají přímo do buněk a dochází tak k větší harmonizaci těla a uvolnění mysli než při standardní masáži rukama.

Každé tělo a jeho jednotlivé části jsou jako hudební nástroj, který má své vlastní vibrace. V dnešní době ale většina lidí nežije dostatečně harmonicky a orgány nebo energetická centra v těle jsou rozladěny. Po čase pak tato místa bolí nebo jsou přímo nemocná a zvuková masáž jim napomáhá znovu se naladit do své původní zdravé frekvence.

img img
Jedno setkání trvá 90 minut. Nejprve proběhne krátký rozhovor, kde se na vás naladím a vyberu vhodné nástroje. Pohodlně se uložíte, zavřete si oči a jen nasloucháte tónům, které přicházejí z menší či větší vzdálenosti. Snažíte se na nic nemyslet a jen vnímat pocity ve vašem těle. Při zvukové masáži volím intuitivně různé hudební nástroje jako jsou tibetské mísy, buben a další. Často je také kombinuji se svým hlasem. Někdy jen intuitivně zpívám přímo do jednotlivých míst v těle.

Někdo vnímá vibrace jako chvění či mravenčení někdo i tepelně a někomu se při tom odehrávají různé pocity nebo vidí obrazy. Hudba sfér, jak ji jinak nazývám, je to, co mi samo přichází a já to lidem pouze zprostředkuji. Zvukové vlny během terapie působí blahodárně na vaše centra v mozku, které vylaďuje. Během terapie se vám bezprostředně zpomalí tep, ustálí se krevní tlak a aktivita vašeho mozku přejde do relaxační hladiny alfa. Sezení zakončíme rozhovorem o vašich pocitech a prožitcích.

Co můžete očekávat?

img img

Zvuková masáž dokáže upravit i metabolismus a při dlouhodobém působení můžete dokonce pozorovat i výrazné posílení imunity, což také potvrzují vědecké výzkumy sledující zvýšenou tvorbu velkých bílých krvinek. Stejně silně působí na vaši psychiku.

Pokud jste vystaveni velkému stresu či upadáte do depresí, pomůže vám snížit projevy nervozity, uvolňuje napětí v těle a zvyšuje hladinu endorfinů. Proto je vhodná pro všechny, kteří jsou vystaveni stresujícímu prostředí nebo pokud vaše tělo bývá napjaté a nedokážete se uvolnit. Výrazně však dokáže pomoci i osobám s psychickými potížemi, depresemi nebo stavy úzkosti.