Život na dlani

Album "Do nitra emocí"

01. Pocit bezpečí  
02. Otevřenost  
03. Obavy  
04. Naplnění  
05. Pochopení  
06. Samota ukázka
07. Radost  
08. Vděčnost ukázka
09. Zklamání  
10. Naděje ukázka
11. Milování  
12. Odsouzení  
13. Hravost  
14. BONUS  

Mnohdy nevíme, jak pracovat se svými emocemi a jak jim dát průchod zdravým způsobem tak, abychom nikoho nezranili. Album "Do nitra emocí" obsahuje celkem 14 skladeb na různá témata, která většina lidí běžně zažívá v každodenním životě. Pozitivní témata jsou proložena těmi negativními, abychom mohli dát průchod všemu, co v nás je. Léčivost spočívá především v uvolnění negativních emocí, aby vznikl prostor pro ty pozitivní. Skladby můžete poslouchat ve výchozím pořadí a nechat je na sebe působit při činnostech, které přes den běžně děláte. Můžete ale také naslouchat tónům mnohem intenzivněji a věnovat se pouze svým pocitům a emocím - tím se umocní jejich léčivost.

Doporučení:

 • poslouchejte skladby pokud možno s kvalitními sluchátky nebo minimálně na kvalitních reproduktorech, které obsáhnou co nejvíce nahraných frekvencí
 • mějte zavřené oči a pozorně pozorujte reakce vašeho těla a vašich emocí
 • dopřejte si dostatek času na poslech jednotlivých skladeb
 • jakýchkoliv pocitů a emocí v těle se nesnažte zbavit nebo je hodnotit, ale pouze je s laskavostí pozorujete - každá emoce je důležitá
 • v případě, že pocítíte vnitřní odpor k jakémukoli tématu, je to znamení, že se vás dané téma nějak dotýká. Tento odpor se většinou vyskytne u skladeb, která pro vás budou velmi zásadní a pokud je spolu s intuitivním zpěvem dokážete přijmout, může to změnit k lepšímu i váš život v tomto směru.
 • pokud se sami bojíte projít danou emocí nebo se váš vnitřní proces opakovaně zastavuje, můžete vyhledat průvodce emočního léčení.

Postup:

 • obraťte svou pozornost do svého těla a zjistěte, jak se právě cítíte
 • najděte stejnou či podobnou emoci nebo pocit v seznamu skladeb
 • pokud píseň s vámi rezonuje, jenom vnímejte tóny a pozorujte, zda se ve vašem těle pocity mění
 • pokud cítíte potřebu nechat téma déle působit, pusťte si nahrávku opakovaně, dokud se vaše pocity nezmění nebo dokud se nějak postupně vyvíjí
 • pokud jste se pomocí vybrané skladby někam emočně posunuli a již vám předala, co měla, vyhledejte si následně téma, které s vámi rezonuje nyní a nechte ho stejným způsobem na sebe působit
 • takto můžete pokračovat, dokud se váš psychický i fyzický stav nezlepší
 • není potřeba poslouchat více skladeb během krátkého času, ale naopak se spíše zaměřit na 1-3 vaše aktuální témata za jeden týden

Dům U Kamenného zvonu
(prostor, kde se nahrávalo CD)

S tímto výjimečným místem jsem se setkala už před časem, kdy jsem měla štěstí zpívat jak v koncertní síni s mezinárodním alikvótním sborem, tak dole v přízemí za doprovodu lyry v té nejúchvatnější kapli, kteroukoli jsem dosud poznala. Tato malá kaple není až tolik výjimečná po vizuální stránce, za to mne zaujala svou jedinečnou energií a akustikou.


Koho zajímá historie, může si o tomto domě na Starém městě v Praze najít mnoho zajímavostí. Dům byl postaven v druhé polovině 13. a první polovině 14. století. Byl pravděpodobně vybudován přímo pro královskou rodinu, především pro Elišku Přemyslovnu a patrně se zde dokonce narodil Karel IV. Tento dům několikrát změnil svou tvář a zase mu byla navrácena jeho původní podoba. Kaple s dvěma křížovými žebrovými klenbami, kde byly objeveny sakrální malby s duchovní tématikou, byla zřejmě modlitebnou královny Elišky Pomořanské.


Když jsem se rozhodovala, kde CD natočit, tato kaple byla pro mě jasná volba. Ať jsem na tomto místě zazpívala cokoli, prostor vždy umocnil zvuk i vyjadřované emoce. Měla jsem pocit, že tu vše zpívané ožívá. Do poslední nahrávky jsem vložila energii přímo tohoto domu a místa, kde stojí. Rozhodně je to velice energeticky silný prostor a jedno z mých dvou nejoblíbenějších míst v Praze, kam se opět vždy ráda vracím nasát jeho atmosféru.