Život na dlani

KOTODAMA - léčení hlasem a zvukem

Termín:
od pátka 7.10.2022 v 16:30 do neděle 9.10.2022 v 17:00
Místo:
Mojkov (cca 15 km od Prachatic)
Cena za osobu:
3.650 Kč
Cena zahrnuje:

lektorné, ubytování, celodenní stravu a speciální nahrávky z Kotodamy

img

Kotodama je prastará japonská nauka o čistém zvuku. Říká, že kosmos byl vytvořen ze zvuku a že pomocí hlasu lze ovlivňovat a měnit naši realitu. Doslovně přeloženo znamená „koto“ zvuk a „tama“ duše,  kotodama tudíž znamená „zvuk duše“, volnější překlady též zní „jazyk ducha“ nebo „jazyk síly“. Po tisíciletí byla předávána jen ústně mezi učitelem a žákem. Praxe Kotodamy se též nazývat může zvukovou meditací. Rozšiřuje vědomí a odkrývá rozpomenutí se na vibrační podstatu vesmíru. Při správné kombinaci a vyslovení zvuků se aktivují základní síly, které řídí naší realitu. To pozitivně ovlivňuje minulost, přítomnost i budoucnost. Součástí kurzu je práce s konkrétními řady vokálů a konsonant v rámci sebeléčení a práci s energetickými poli. Dozvíte se jak uzdravovat a posílit orgány, harmonizovat tělo a navrátit svému hlasu původní energii.