Život na dlani

KOTODAMA - léčení hlasem a zvukem

Termín:
od pátka 13.9.2024 v 18:00 do neděle 15.9.2024 v 17:00
Místo:
Zámeček Boršov nad Vltavou, U Zámečku 196
Cena za osobu:
8.200 Kč
Cena zahrnuje:

lektorné, zázemí na zámečku s přespáním ve vlastním spacáku, speciální nahrávky z Kotodamy

img

Kotodama je prastará japonská nauka o čistém zvuku. Říká, že kosmos byl vytvořen ze zvuku a že pomocí hlasu lze ovlivňovat a měnit naši realitu. Doslovně přeloženo znamená „koto“ zvuk a „tama“ duše, kotodama tudíž znamená „zvuk duše“, volnější překlady též zní „jazyk ducha“ nebo „jazyk síly“. Po tisíciletí byla předávána jen ústně mezi učitelem a žákem. Praxe Kotodamy se též nazývat může zvukovou meditací. Rozšiřuje vědomí a odkrývá rozpomenutí se na vibrační podstatu vesmíru. Při správné kombinaci a vyslovení zvuků se aktivují základní síly, které řídí naší realitu. To pozitivně ovlivňuje minulost, přítomnost i budoucnost. Součástí kurzu je práce s konkrétními řady vokálů a konsonant v rámci sebeléčení a práci s energetickými poli. Dozvíte se, jak pomocí hlásek uzdravovat a posílit orgány, harmonizovat tělo a navrátit svému hlasu původní energii. Je to tak jednoduché, jak si sami dovolíte. Není podmínkou umět zpívat.


Lektorka prošla před několika lety výcvikem Kotodamy i mnoha dalšími v rámci práce se zvukem a s energií, pod vedením svého inspirujícího učitele Karla Grunicka. Od té doby Kotodamu aktivně uplatňuje v praxi v oblastech sebeléčení, při osobních sezení s klienty i skupinových meditacích léčení zvukem či živých vystoupeních. Jak říká: "Vědomá práce se zvukem mi vnesla jasnost, světlo a zodpovědnost do mého života a postupně opadává vše, co už nepotřebuji nést jako zátěž v kterékoli úrovni bytí..."