Život na dlani
img

Přednášky, semináře, workshopy

imgimgPokud s námi chcete strávit více času a dozvědět se o nás či našich metodách práce více dopodrobna, můžete využít některé z našich přednášek, seminářů nebo workshopů. Můžete se těšit na zajímavé informace o fungování našeho těla, mysli a emocích. Vždy se také snažíme, abyste si mohli některé věci rovnou prakticky vyzkoušet.


Kromě individuálních či párových setkání předáváme naše zkušenosti s osobnostním rozvojem i širšímu publiku. Buď takovou akci organizujeme přímo my nebo si nás objednávají pořadatelé alternativních festivalů, přednáškových akcí, ředitelé škol, různá zájmová sdružení apod.

img img
  1. Přednášky
    Cca 2-3 hodinová přednáška na jedno téma, kterým může být buď jedna z námi poskytovaných služeb nebo po předchozí domluvě i jiná oblast, která nám bude blízká. Např. práce s vnitřními stíny, osobní rozvoj, ženství a mužství, sexualita, autenticita atd. Přednášky míváme rozděleny do 3 částí na teoretické informace, zkušenosti z praxe a v poslední části odpovídáme na dotazy z publika.

  2. Semináře
    Buď polodenní (4-5 hodin) nebo jednodenní semináře jsou vhodné pro školy (2. stupeň ZŠ, SŠ a VŠ) nebo zájmové skupiny a pořadatele akcí. Témata mohou být stejná, jako uvádíme výše u přednášek a u mnoha z nich je forma seminářů mnohem vhodnější - např. terapie "Cesta", otvírání hlasu, práce s potřebami apod. Máme zde totiž větší prostor jít více do hloubky a případně si také rovnou vyzkoušet praktická cvičení.

  3. Workshopy
    Jednodenní nebo víkendové workshopy jsou zaměřené zejména na prožitky a vyzkoušení si příslušných technik v praxi. Jsou vhodné pro každého, kdo chce být ve své plné síle, celistvosti a autenticitě. Zejména pro ty, kdo mají strach se otevřít, mají problém se sebepřijetím, stydí se nebo neví, jak naložit se svými emocemi nebo životní situací. Stmelená skupina dokáže jednotlivce velmi dobře podpořit, ať už přichází s čímkoli. Navíc vzájemné sdílení svých prožitků s ostatními je léčivé a obohacující. Nejčastěji se věnujeme muziko-terapeutickým, tanečním či hlasovým workshopům.