Život na dlani
img

Partnerské poradenství

Všechno kolem nás se stále mění. Abychom se s tím dokázali vypořádat, měníme se postupně i my. Pokud tuto postupnou a někdy i náhlou změnu dostatečně vědomě nevnímá náš partner, dochází k nepříjemné konfrontaci způsobené rozporem mezi tím, kým aktuálně jsme a tím, na koho je náš partner zvyklý z minulosti. Takový rozpor může zbytečně přinést mnoho bolesti a nedorozumění, pokud mu dostatečně neporozumíme.

O co se jedná?

V případě, že vás ve vašem partnerském vztahu cokoliv trápí, můžeme vám ukázat nový pohled na daný problém. Protože jste zcela logicky do dané situace silně osobně zaujati, chybí vám pravděpodobně dostatečný nadhled, abyste sami uviděli možnosti, jak nejlépe vzniklé problémy vyřešit. Většina neshod a trápení ve vztahu není způsobená tím, že by vás partner nemiloval nebo byl zlý a sobecký. Nejčasnější problém bývá v nefunkční komunikaci, rozdílných představách a očekáváních.

Jaký bude průběh?

img img
Je důležité, aby se společného setkání účastnili oba partneři a aby také oba partneři skutečně chtěli danou situaci vyřešit. Pokud je aktivní snaha jen z vaší strany, doporučujeme vám využít raději jednu z našich ostatních služeb, které vám pro zlepšení partnerského vztahu s největší pravděpodobností pomohou víc. Např. terapie "Cesta", práce s potřebami nebo koučink a poradenství.

I my budeme na všech setkáních partnerského poradenství přítomni oba, a to především z důvodu celistvosti - přiblížení ženského i mužského principu a pohledu na danou situaci. Na základě nabytých zkušeností z osobnostního rozvoje, práce s klienty a především vlastního partnerského života, vám můžeme předat mnoho užitečných pohledů a návrhů na řešení. Nečekejte ale závěr tipu "ona to myslí takhle a on to myslí takhle, no tak se pochopte". Jakákoli úspěšná práce na zlepšení partnerského vztahu je vždy podmíněna především prací sám na sobě a na svých stínech.

Co můžete očekávat?

img img

V tomto případě ještě více než u ostatních služeb platí, že nejsme kouzelníci ani spasitelé a neumíme zázraky. Námi doporučené metody a způsob práce jsou ale velice efektivní a pokud máte snahu o obnovení a posílení vašeho vztahu opravdu oba, pak je velká pravděpodobnost, že se to podaří.

My sami máme mezi sebou nádherný a idylický vztah, ve kterém jsme spolu již skoro 8 let v podstatě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Přitom se mezi námi prakticky nevyskytují hádky, nedorozumění nebo tzv. "ponorka". Máme vztah založený především na úctě, pochopení, lásce a vzájemném naplnění svých potřeb. Při společných sezeních vám tedy neprezentujeme nějaké obecné psychologické či esoterické poučky, ale vlastním životem ověřené principy, které skutečně fungují a náš vztah je toho důkazem.